Historier som skaper forandring

👇 Se mer

hei@maskinen.no

Kjølberggata 21, 0653 Oslo

Vi er et kommunikasjonsbyrå som omsetter forretningsstrategi til engasjerende historiefortelling.


🌑 Siste prosjekt

Arctic Alt er mulig

👀 Se case

Ring Ketil Han elsker å prate. +47 975 75 708. Send til ketil@maskinen.no, eller kom innom oss! 📍 Kjølberggata 21, 0653 Oslo