ARBEIDERSOMMERRO

Sommerro

Nabolagshotell i særklasse

INVOLVERTE:
Visuell identitet av Bielke&Yang med venner.
Merkevarestrategi av Maskinen.

Tre år før Sommerro åpnet dørene, utviklet vi merkevarestrategien som skulle samle og spisse tankene til alle involverte i et felles fundament. Fra investor til antikvar, og alt i mellom.

Illustrasjoner av Bendik Kaltenborn

Visuell identitet av Bielke&Yang

Designbyrået Bielke&Yang ble valgt ut til å levere den overordnede merkevarebyggingen med utvikling av identitet, nettside, romfasiliteter og skilting.

I lys av prosjektets størrelse og kompleksitet var det viktig å skape et felles beslutningsgrunnlag for ledelse, designere og en voksende gruppe av ansatte og samarbeidspartnere. Til dette arbeidet ønsket B&Y å benytte Maskinen som sin partner på strategi og kommunikasjon.

Visuell identitet og animasjon av Bielke&Yang

En destinasjon i seg selv

Sommerro har blitt det nabolagshotellet som drivkreftene bak så for seg. Det er åpent for alle, og mer enn bare et hotell. Sommerro er en destinasjon, et samlingspunkt for både lokalbefolkning og tilreisende.

Her samles folk og skaper et levende lokalmiljø, med mange forskjellige aktiviteter og gode opplevelser - gjennom døgnet og året. Hotellets sentrale beliggenhet og de ansattes sterke engasjement og eierskap, gir energi til hele byen.