ARBEIDERNORGES IDRETTSFORBUND

Norges Idrettsforbund

Grønt Lag

INVOLVERTE:
Strategi og kommunikasjon av Maskinen
Design av Molberger
Utvikling av Mist

Norges største frivillige bevegelse, idretten, mobiliserer til felles innsats for mer bærekraftsarbeid. I samarbeid med Norges Idrettsforbund har Maskinen og Molberger samlet idrettens løsninger for klima, natur og miljø under Grønt Lag - Kraften av alle.

På Grønt Lag vinner alle

Gjennom initiativet Grønt Lag gir Norges Idrettsforening seg i kast med verdens grønne bærekraftsmål, med konkrete virkemidler tilrettelagt for Norges største frivillige bevegelse - Idretten. Ved å dele kunnskap, verktøy og inspirasjon kan man drive idrett i dag på en måte som sikrer idrettsglede for alltid.

I arbeidet med å skape nye muligheter er alle på samme lag, uavhengig om man er utøver eller frivillig, lagspiller eller individualist, ansatt eller støttespiller, landslagsutøver eller nybegynner, inne eller ute, ung eller gammel.

Alle som gjør noe for å styrke miljøarbeidet innen idretten er med på Grønt Lag.

Kraften av alle

Konseptet Grønt Lag og det tilhørende budskapet Kraften av alle er inspirert av norsk idretts historie og utvikling fram til i dag. Idretten har alltid vært en viktig drivkraft og holdningsskaper i samfunnet, blant annet for folkehelse og inkludering.

Da Norges Idrettsforbund ble startet i 1946 var målsettingen at idretten skulle tjene et nyttehensyn for økt folkehelse. På samme måte skal idretten nå mobilisere for et bærekraftig samfunn.

Med nesten to millioner medlemmer og over 9.000 idrettslag i Norges Idrettsforening, finnes det store muligheter for å kunne bidra til å nå de globale bærekraftsmålene.

Norges idrettsforbund skal bygge videre på det solide arbeidet som allerede gjøres i idretten med livslang aktivitetsglede, inkludering, mangfold og likestilling, og samtidig gjøre det som skal til for å få til et ansvarlig ressursbruk, etablere grønne idrettsarenaer og sørge for en etisk, fremtidsrettet utvikling av idretten.