ARBEIDERFO

FO

Sosialarbeiderne er hjertet i velferdsstaten

INVOLVERTE:
Idé, kommunikasjon og film av Maskinen
Visuell identitet av Molberger

Gjennom flere års samarbeid har Maskinen blitt godt kjent med Fellesorganisasjonen og den viktige jobben foreningen gjør.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. De jobber blant annet for best mulig lønn og arbeidsvilkår for mer enn 33.000 medlemmer, som er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

For FO har Maskinen blant annet utviklet kommunikasjonskonseptet "Vi står opp for deg som står opp for andre", og stått for utvikling og produksjon av fem tilhørende filmer.

Velferdsviteren, Stian.
Barnevernspedagogen, Stine
Sosionomen, Lotte.

Har ryggen til de som hjelper

Gjennom samarbeidet har vi i Maskinen erfart hvor dyktige FO er i det politiske arbeidet, og de viktige resultatene foreningen skaper for medlemmene.

Det som imponerer oss aller mest er likevel arbeidet medlemmene gjør i hverdagen for de menneskene som trenger velferdsstaten mest.

I møte med sosialarbeiderne får vi stor respekt for det personlige engasjementet som legges ned i arbeidet.

Gjennom filmene ønsket vi å fortelle deres historier, og  å fremheve viktigheten av å ha en sterk fagforening i ryggen som kjemper for deres rettigheter og interesser.