ARBEIDEREVIDI

EVIDI

Styrken ligger i helheten

INVOLVERTE:
Merkevare, kommunikasjon og navn av Maskinen
Identitet og design av Bielke&Yang


Evidi er resultatet av sammenslåingen av IT-konsulentselskapene eSeven, Pilaro, Communicate, Skill og Albatross. Selskapet har over 300 ansatte fordelt på tolv ulike kontorer i Norge og Danmark.

Vi ledet arbeidet med å etablere en samlende historie for de fem selskapene i en merkevareplattform. Gjennom en grundig prosess, som også involverte juridisk bistand fra Bryn Aarflot, ble navnet Evidi.

I en verden som drives fremover av teknologiske muligheter, er det ofte krevende for bedriftsledere å ta ut potensialet av teknologiinvesteringene. Navnet Evidi kommer fra evidens, og handler nettopp om objektivitet, kunnskap og innsikt.

Våre gode kolleger i Bielke&Yang har vært ansvarlig for utviklingen av ny identitet og visuell historiefortelling.