aritma illustrasjon 2

ARBEIDERARITMA

ARITMA

Nytt navn, en verden av muligheter

INVOLVERTE: Merkevarestrategi og navn av Maskinen. Visuell identitet av Heydays. Utvikling fra Kohorta.

I forbindelse med at de skulle ta et stort steg ut i verden, ønsket Zdata å endre navnet de hadde hatt i 30 år.

I tråd med selskapets strategi om å en ta en ledende global posisjon innen Open Finance infrastruktur, har vi utviklet en merkevarestrategi. Denne ligger til grunn for det nye navnet, nytt kommunikasjonskonsept, ny visuell identitet og nye nettsider.

Det nye navnet, Aritma, spiller på aritmetikk som er læren om tallenes egenskaper og metoder til å regne med tall.

Rebrandingen er et viktig skritt på veien for at selskapet skal kunne nå vekstambisjonene sine, og Aritma skal bygge videre på selskapets ledende posisjon i det nordiske fintech markedet.

Tidligere CEO i Aritma Jarle Holm, vår egen Per Øivind og design direktør i Lars Kjelsnes nyter kaffe og ler av en dårlig vits.