ARBEIDERABLY

ABLY

Sykehusrevolusjonen starter på Sunnmøre

INVOLVERTE

Merkevarestrategi, navn og film av Maskinen.
Visuell identitet av Heydays.

Det finnes utfordringer i helsesektoren som verken kan løses av mer penger eller flere hender alene. Derfor har Ably fra Ålesund utviklet neste generasjons sykehusseng.

Maskinen har jobbet strategisk med Ably sin merkevare fra starten, og er godt kjent med hva selskapet står for. Sammen med designbyrået Heydays og Ably, har Maskinen utviklet merkevarestrategi og navn.

Vi har også laget en minidokumentar om drivkraften bak den innovative sykehussengen. Filmen brukes aktivt i sosiale medier, på konferanser og ikke minst i forbindelse med salg og investorpresentasjoner.

Ably er et teknologiselskap og et sterkt fagmiljø. Allikevel er kanskje det mest påfallende hvor opptatt de er av mennesker og medmenneskelighet. Med denne filmen ønsker vi å få frem hvordan det personlige engasjementet driver utviklingen, og den urokkelige troen på å designe sammen med fagfolkene som skal bruke sykehussengen i sin arbeidshverdag.

- Preben, regissør


Medmenneskelig teknologi

Ably har jobbet med forskning og utvikling av sengen siden 2016. I undersøkelser opplyste helsearbeidere at dagens sykehussenger er kilde til mange problemer rundt pasientsikkerhet og yrkesskader blant sykepleiere.

I motsetning til en konvensjonell sykehusseng hjelper den nye sengen til med å aktivisere pasienten og samtidig følge med på vitale data uten at pasienten må kobles til eksterne apparater. Alt av funksjonalitet og teknologi er integrert i sengen. Det sparer sykepleiere for fysiske belastninger og unødvendig stress, noe som igjen fører til bedret kapasitet på avdelingen og større trygghet i helsevesenet.