ARBEIDERFILM

Kraften i visuelle fortellinger

Fortell den samme historien. Igjen og igjen.

Film er et av de mest effektive verktøyene vi har for historiefortelling. Grunnen til at vi elsker film er at vi har full kontroll på den historien vi skal fortelle, og hvordan vi ønsker å fortelle den. Film er derfor er en langsiktig investering.

Når vi utvikler historier på film er vi spesielt opptatt av tre ting. Hva er problemet vi løser? Hva er det store målet vi skal ledes mot? Og hvordan ser verden ut når endringen er skapt? De fleste fortellinger bruker denne formelen. Filmen skal hjelpe deg å skape den endringen du ønsker.

Putt det i Kassa - Oslo Pensjonsforsikring
Arctic x Haaland
Heymat - Twine
Ruter# - Velkommen til byen
Ruter# - Velkommen til byen
1000 og en dag - Når en flanør inviterer til middag
1000 og en dag - En by med dybde
1000 og en dag - Plass til å være seg selv

I Maskinen kan vi ta hånd om hele filmprosjektet, fra idé til produksjon.

Ta kontakt med vår regissør Preben for å snakke om historien du vil fortelle på film. +47 993 01 368 eller preben@maskinen.no