Bli tydelig. Se resultater.

Noe av det beste med jobben vår er å få samarbeide med engasjerte, flinke og ambisiøse mennesker fra mange ulike bransjer.

Vi lytter nøye til kundene våre, for å kunne forstå deres muligheter og utfordringer. Med et helhetlig og gjennomarbeidet underlag på plass, blir løpende oppgaver enklere å løse på en meningsfull måte. Over tid gir dette mest mulig igjen for tilgjengelige ressurser, fordi alle aktiviteter til sammen er med å fortelle én stor historie som skaper forandring.

Maskinen er drevet av engasjerte folk, med bakgrunn i markedskommunikasjon, økonomi, film, web, synlighet og manusutvikling. Selskapet ble etablert i 2010, og holder til i Oslo og på Stad.

Vår filosofi

Summen er større enn delene

I Maskinen er vi opptatt av effektive prosesser, som skal lede til gode resultater. Vi tror grunnleggende på verdien av å få forskjellige mennesker til å dele sine perspektiver, og til å samarbeide om felles mål.

Rettesnoren vi jobber etter er at fornøyde kunder er våre beste referanser. Dette kommer til uttrykk gjennom hvordan vi er organisert, og hvordan vi forholder oss til den tilliten vi blir vist. Det handler om å engasjere oss oppriktig i de problemstillingene vi er med å løse, om å være tilgjengelige, og å ikke gi oss før alle er fornøyde. Vi er alltid innstilt på å lære noe nytt, fordi fasiten finnes sjelden på forhånd.

Grunnen til at vi satser på en kombinasjon av strategi, kommunikasjon, film, web og synlighet, er at dette er noe de aller fleste selskaper har behov for i dag, enten man er stor eller liten. Disse fagområdene fungerer best, når de utvikles på en helhetlig måte over tid. Med høy kvalitet på identitet, historiefortelling og digital tilstedeværelse, er det mye annet som går lettere.

Å få være med og hjelpe kundene våre til å lykkes, er både en stor glede og ære.

På innsiden av Maskinen

BB1 A241 B EFF3 401 F 8 ED0 9222 E2336 BAE 2905 0000021 C387 EE0 AA 2
96 F50009 24 E0 463 D B532 51 A00 B5 F5603 4651 000003 A433148 C1 B
84 BAE736 754 E 42 FE AC46 20 DC5 EDD1 A47 2049 000000 F84 A7 DDB41 2
62223439 2 AA2 4 D44 9 E08 DD93471 AE53 A 2049 000000 F850 F0690 B 2
IMG 2225
0 FF22 D49 4194 4 CE7 BF60 8 A2798 A7 B184 2905 0000021 C7151 CA84 2
D0 A1 BB18 E8 D3 4639 ACB0 5466 B99 CA66 C 2004 000000 E7 AC86 C050 2
14779 B23 E83 E 4 D67 A930 2268 D8 B83 FE1 12574 000009 FDA18 C2092
031 FF574 BC20 4944 AB0 B 7 E1075716552 4987 000003 DEA8 C8 EE5 B