Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Det er et privilegium å få mulighet til å jobbe med prosjekter som betyr veldig mye for mange. Tverga er et slikt prosjekt.

Publisert 22. juni 2022
Lakkegata action

Det er et privilegium å få mulighet til å jobbe med prosjekter som betyr veldig mye for mange. Tverga er et slikt prosjekt.

I 2018, på oppdrag fra Kulturdepartementet, ble Tverga etablert som et prøveprosjekt for å tilrettelegge for egenorganisert fysisk aktivitet og for å skape tilbud til alle som ikke er en del av den organiserte idretten.

Det startet med at organisasjonene Ungdom og fritid, og Oslo Skateboardforening i 2018 fikk et mandat av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland om å etablere et nasjonalt ressurssenter for egenorganisert idrett.

Vår oppgave i Maskinen ble å samle og tydeliggjøre ressurssenterets identitet i en merkevarestrategi, og samtidig skape et samlende navn for organisasjonen.

Tverga er nå finansiert over statsbudsjettet, og har som oppdrag å bistå kommuner og egenorganiserte utøvere og ildsjeler som ønsker å utvikle flere aktivitetsarenaer og nærmiljøanlegg. Gjennom kompetanseutveksling, informasjonsarbeid og nettverksbygging veileder og hjelper Tverga ildsjeler med gode prosjektidéer og styrker kommunenes arbeid med etablering lokalt.

Initiativet fra Oslo Skateboardforening med flere, har ført til en massiv utbygging av skateboardparker over hele landet, blant annet Hvalstad aktivitetspark og skolegårdsparken på Lakkegata skole i betong fra Betongpark AS. Dette er bare to av mange lysende eksempler på lokale initiativ fra kommuner som er iverksatt for å imøtekomme et aktivitetsbehov og for å stimulere mangfoldet av interesser hos folk.

Vårt bidrag til Tverga er vi veldig stolt av. Og det er heller ingen skjult hemmelighet at vi i Maskinen har et spesielt godt forhold til skating.

Har du lest?