Hva er en tjenestenivåavtale?

Kort forklart: Sikker og forutsigbar drift av nettside.

Publisert 07. januar 2021
Adnanta raharja Wft1 Qrs Y 8g unsplash

Hvis du har en nettside som er kritisk for driften av din virksomhet, som for eksempel en nettbutikk, kan vi tilby deg en tjenestenivåavtale. Denne kommer i tillegg til en teknisk driftsavtale.

Mens en teknisk driftsavtale dreier seg om vedlikehold av nettsiden, definerer tjenestenivåavtalen hvilke krav som stilles med tanke på nettsidens oppetid, hvor lang tid utvikler har på seg for å få løst feil som oppstår, samt generell tilgjengelighet til brukerstøtte og support. Målet med avtalen er at du skal kunne føle deg trygg på at den kritiske delen av din virksomhet fungerer optimalt og blir godt ivaretatt.

Hva koster en tjenestenivåavtale?

Prisen på en tjenestenivåavtale varierer ut ifra nettsidens størrelse, ønskede krav til oppetid og ønsket nivå av tilgang til ressurser. Kontakt oss gjerne for en konkret vurdering av din nettside.

Har du lest?