Ny nettside steg for steg

De ulike stegene i prosessen når en ny nettside skal utvikles.

Publisert 26. juni 2020
Ny nettside steg for steg

Steg 1 - Forprosjektet

En nettside er ofte en stor investering, og det er viktig at man gjør alt riktig fra starten av. Nettsiden skal ikke bare reflektere bedriften din i form, uttrykk og innhold, men den skal også løse et behov.

For oss er det viktig å avdekke disse behovene slik at vi kan levere en løsning som funker og som gjør det den skal. Et typisk eksempel er når en kunde sier til oss at de vil ha en artikkelmal på nettsiden sin. En artikkelmal er ikke vanskelig å fikse! Men, det avgjørende for om den funker for kunden eller ikke er jo hva kunden skal med den. Er det for å kunne skrive enkle, informative artikler slik som denne, eller er det for å ha et sted å jobbe med søkemotoroptimalisering? Utad ser det kanskje likt ut, men på baksiden kan den tekniske løsningen være ganske ulik.

For at vi skal forstå behovene, og dermed foreslå løsningene, er vi avhengig av at du vet hva behovene er. Å ha denne innsikten fullt ut er dog ikke så vanlig. Forprosjektet gjøres derfor både for at du selv skal forstå hva du vil ha, og for at vi skal forstå hva vi skal gjøre.

Rent praktisk gjennomføres forprosjektet som en workshop der du får snakke om din bedrift gjennom å svare på ulike oppgaver. I etterkant av workshoppen setter vi i Maskinen oss ned og går igjennom alle svar, kommer med forslag til en løsning og en innholdsstruktur, og gir deg et prisestimat på hva den foreslåtte løsningen vil koste å lage.

Forprosjektet i sin helhelt pleier å ta omtrent en uke.

Steg 2 - Design

Så snart innholdsbehovene er definert og innholdsstrukturen er skissert kan man sette i gang med å designe nettsiden. Det er vanlig at det leies inn egne designere for å gjøre dette arbeidet. I Maskinen jobber vi tett med mange flinke designere, blant annet Neue Design Studio, Olssøn Barbieri, Bielke&Yang og Heydays. Designet til nettsiden kan gjøres helt nytt, eller man kan basere det på en eksisterende profil.

Designarbeidet tar ofte mellom to til fire uker.

Steg 3 - Utvikling

I denne fasen er det først og fremst utvikler som jobber. Utvikler begynner arbeidet med å sette opp servere og driftsavtale, for deretter å begynne programmeringen i valgt CMS. I Maskinen bruker vi kun mal-baserte CMS (ikke template-baserte slik som for eksempel WordPress), og da ofte Craft CMS.

Videre vil vi i denne fasen implementere tekniske SEO løsninger dersom dette er bestilt, for eksempel strukturerte data.

Hvor lang tid denne fasen tar varierer utifra nettsidens omfang.

Steg 4 - Innholdsarbeid

Nå som nettsiden er ferdig designet og ferdig utviklet er det tid for å fylle den med innhold. Utvikleren tar seg av alt det tekniske, for eksempel redirects fra gamle til nye URLer. Alt annet er det vanlig at kunden gjør selv.

Dersom nettsiden er din første vil det være nødvendig å få skrevet alle tekster og tatt alle bilder. Dette kan Maskinen ta seg av om ønskelig.

I de tilfeller der man allerede har en nettside, men skal ha denne over i en ny løsning, så vil man som regel ønske å få med seg eksisterende innhold over i den nye løsningen. Noen ganger kan man kopiere over en del innhold fra en gammel nettside, men ofte er det behov for å gjennomgå overføringen til ny nettside slik at innholdet presenteres på ønsket måte. Et felt som var brukt som en overskrift på gammel nettside vil for eksempel ikke nødvendigvis flette seg inn som en oversikt på den nye siden.

Kanskje vil du også skrive en del nytt innhold hvis det er gjort større endringer, eller hvis nettsiden er helt ny. (Her har vi forresten flinke folk som kan tekst og kommunikasjon!)

De fleste undervurderer hvor lang tid innholdsarbeidet tar. I denne fasen dukker det dessuten ofte opp behov for små endringer her og der, da man nå virkelig får et inntrykk av sluttresultatet. Vi pleier å estimere at innholdsarbeidet tar et sted mellom to til fire uker.

Steg 5 - Lansering!

En lansering innebærer at man tester og kvalitetssikrer nettsiden før man flytter alt vekk fra et testmiljø og over på et domene. I denne delen av prosessen er både du og utvikler involvert. Dere bruker noe tid på å gå igjennom ulike scenarioer for tenkt bruk, og sjekker at kritiske funksjoner fungerer som de skal. Spesielt viktig er dette for nettsider med nettbutikk eller booking systemer.

Når man er enige om at alt funker som det skal foretar man selve lanseringen. Vi pleier å estimere at en lansering tar 2-3 dager.

Steg 6 - Etterarbeid og videre drift

Ofte vil det i etterkant av lansering bli avdekket en del småting som må fikses, og utviklingen fortsetter i så måte i en liten periode også etter lansering. Hvor mye eller lite arbeid som ligger her er vanskelig å si på forhånd, men det vil alltid være noe. Det vanlige er at vi i avtalen avgrenser denne perioden til to uker.

Utover dette vil vi anbefale å videreføre driftsavtalen for å sørge for godt vedlikehold av nettsiden. Denne sørger for at nettsiden din til enhver tid er oppdatert og sikker, noe som i tur sørger for at investeringen din varer lenge. Dersom nettsiden er kritisk for driften, for eksempel fordi du har en nettbutikk, så kan vi også tilby en tjenestenivåavtale, som sørger for tilgjengelighet som som garanterer for oppetid.

Lurer du på om vi er rett utvikler for ditt prosjekt?

Kontakt oss gjerne så kan vi prøve å finne ut av det.

Det er også mulig å kun kjøre et forprosjekt hvis du er usikker på omfanget av arbeidet.

Hvis du vil ta en titt på noe av det arbeidet vi har gjort for andre kunder kan du for eksempel sjekke ut nettsiden vi lagde for Boa Eiendom sammen med Bielke&Yang, nettsiden vi lagde for ICArt (her lagde vi forresten film også), eller andre.

Vi snakkes!

Har du lest?