Innholdsarbeid når du bestiller ny nettside

En kjapp oversikt over hva du som bestiller må regne med av arbeid når det skal utvikles en ny nettside, og du har en gammel fra før.

Publisert 13. februar 2021
Image from i OS 10

Å lage en ny nettside innebærer en prosess bestående av flere steg. Ett av disse stegene er arbeidet som må gjøres når innhold fra den gammel nettsiden skal tas med over til den nye.

Kopiere over innhold fra gammel side

Det er ikke nødvendigvis slik at det er mulig å automatisk kopiere over alt innhold fra gammel til ny side. I noen tilfeller er det mulig å kopiere over deler av innholdet, men det vil uansett være behov for å gå igjennom overføringen og sørge for at innholdet har plassert seg på rett sted på den nye nettsiden, og at det ser fint ut.

Det vanligste er imidlertid at man henter ut alt innhold fra den gamle nettsiden, for så å manuelt legge dette inn igjen på den nye. Dette omfatter både tekst, bilder og lenker. Noen ganger er det mulig å hente ut innholdet i en zip fil, mens andre ganger må man rett og slett sette seg ned med et word dokument og copy/paste ut alt innholdet som skal være med videre.

Har du en stor nettside kan denne jobben være ganske tidkrevende. Det er vanlig at kunden gjør denne jobben selv, men den kan også bestilles av oss hvis du ikke har tid til å gjøre dette selv.

Som en del av denne prosessen velger mange å gjøre en total gjennomgang av innholdet sitt og eventuelt omformulere og sortere dette på nytt. Man tar da ofte utgangspunkt i en strategi for søkemotoroptimalisering (SEO) eller en oppdatert søkeordsanalyse. Kanskje har man også valgt en helt ny struktur på den nye nettsiden og skal forkaste en del gammelt innhold. Vi i Maskinen kan bistå med å evaluere innhold i henhold til både SEO, søkeord og ny struktur, eller vi kan samarbeide med kundens eventuelle eksisterende ressurs/byrå.

Innholdsfylle maler i ny nettside

Den nye nettsiden leveres i utgangspunktet uten innhold, eller kun med eksempelinnhold. Det vil være nødvendig å bygge opp hele nettsiden med det innholdet som faktisk skal utgjøre siden. Når løsningen er ferdig utviklet består den av en rekke ulike innholdsblokker organisert i forskjellige maler. Disse må altså settes opp og fylles med tekst, bilder og film.

Også denne jobben er det vanlig at kunden gjør selv. Dog er vi med i prosessen og gjør deler av arbeidet sammen med kunden med formål om å gi god opplæringen i den nye løsningen. Selv om arbeidet krever noe tid er det en fin anledning for deg som har bestilt en ny nettside å lære deg hvordan den nye løsningen fungerer.

Vi får mye god tilbakemelding på at løsningene vi bygger er intuitive, raske og enkle å jobbe i. Malene er stort sett basert på drag-and-drop, og oppsettet har flere funksjoner som man er vant med i andre sammenhenger, for eksempel command + S for å lagre. Dette gjør at de aller fleste forstår løsningen raskt og uten omfattende opplæring. Vi bygger for det meste nettsider i Craft CMS, som er kjent for sitt brukervennlige og raske grensesnitt.

Oppsett av SEO verktøy

Dersom SEO er viktig for bedriften din implementeres det ulike SEO verktøy i den nye løsningen. Etter at disse er installert må de også settes opp i henhold til dine ønsker. Verktøyene styrer for eksempel hvordan siden skal se ut når man deler den på Facebook, hvilken tekst som skal komme opp som overskrift og ingress i Google søk, og så videre. De fleste ønsker at vi i Maskinen gjør denne jobben for dem, mens de som allerede har god peiling på SEO gjerne ønsker opplæring slik at de gjennomføre oppsettet selv.

Nye behov og videreutvikling

Når ny nettside er på plass og fylt med innhold oppstår det ofte behov for mindre endringer og videreutvikling. Man får gjerne et nytt blikk på nettsiden sin og hvordan innholdet fremstår. Plutselig gir det mening å plassere en video i en artikkel som før kun var tekst, eller man ser behovet for et ekstra punkt i menyen. Dette kan gjøre at man får behov for å utvikle nettsiden ytterligere, eller oppdager at man trenger å produsere mer innhold.

Denne delen av arbeidet kan gjøres før eller etter lansering, alt ettersom hva kunden ønsker.

Har du lest?