Har vi lik lønn for arbeid av lik verdi?

FO markerte årets likelønnsdag ved å stille spørsmål til hvorfor samfunnet verdsetter arbeid av lik verdi så ulikt.

Publisert 30. november 2022
Foto Maskinen

På trykk i Dagsavisen og Dagbladet

– Det er et paradoks at flere av yrkene vi verdsetter lavt faktisk produserer store verdier for samfunnet, sier Daniel Charles Hextall, presseansvarlig i FO. Sosialt arbeid er viktig. Det ser vi spesielt nå i debatten om dyrtid og økende fattigdom. Det vil bare bli viktigere i årene som kommer. De som står opp for tryggheten til andre, fortjener å bli verdsatt på lik linje som andre viktige samfunnsfunksjoner, avslutter Hextall.

- Vi ønsket å markere dagen ved å vise frem eksempler på sammenlignbare yrker som verdsettes ulikt. Det dukket opp mange spørsmål rundt hvorfor er det slik – spørsmål vi ville flere skulle stille seg. Målet var ikke å komme med svaret, men å få publikum til å tenke over forskjellene, og bidra i debatten, sier kreatør Tonje Ertzaas i Maskinen.

Annonsene var på trykk som helsider i Dagsavisen og Dagbladet, i tillegg til FO sine egne digitale kanaler.

FO likelonn annonse bro
FO likelonn annonse hjul

Har du lest?