Tenk Tre

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge som ønsker å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen. Vi har bistått Tenk Tre med utvikling av deres nettside.

Nettsiden er laget i Sanity CMS.

På nettsiden er det flere ulike malverk med mulighet for både videoavspilling, illustasjoner, sitater, tekst og bilde.

Tenktre hele forsiden

Flere arbeid