Sosialarbeidere er hjertet i velferdsstaten.

Vi har utviklet kommunikasjonskonsept og filmer for FO (Fellesorganisasjonen). Filmene har som mål å bidra til økt rekruttering, skape fellesskap, og å synliggjøre verdiene sosialarbeidere skaper i samfunnet.

Barnevernspedagogen Stine
Velferdsviteren Stian
Sosionomen Lotte
Vernepleieren Karl-Terje

Produsent Astrid Bang, regi Preben Winther Hansen, script Jon Frogner, filmfotograf Magnus Furset, B-foto Embrik Ellingsgaard, lyd Ambolt Studio.

Flere arbeid