Saga Pure

Saga Pure blir et av de først grønne investeringsselskap på Oslo børs. Sammen med Heydays har vi laget identitet og nettside.

Maskinen utviklet en dynamisk og informativ nettside for det grønne investeringsselskapet Saga Pure. Nettsiden ble lansert i februar 2021, og det har vært gøy for oss i Maskinen å lese den positive responsen på nettsiden hos Saga Pure sine fans "Pure Believers" på Shareville.

Nettsiden er satt opp med ulike animasjoner, og et dekkende malverk for typiske sider som kontakt, om oss, og forside. I tillegg er det implementert ulike APIer for automatisk å fylle nettsiden med oppdatert informasjon som viser oversikt over alle aksjonærer og aktuelle pressemeldinger.

Under ser du forsiden på nettsiden.

Saga pure ny nettside
Utvikling av Maskinen og design av Heydays.
Shareholders saga pure
Live oversikt over aksjonærer som oppdateres automatisk med informasjon fra Oslo Market Solutions via en market data API.

Vi takker for tilliten og for oppdraget. Nettsiden til Saga Pure kan ses her.

Flere arbeid