Boa Eiendom

Vi har utviklet nettsidene til Boa Eiendom.

Nettsiden er utviklet i Craft CMS. Identiteten og webdesignet er laget av Bielke & Yang.

Forsiden inneholder dynamiske boligannonser og mulighet for å vise artikler. I bunn av siden vises Boa Eiendom sin Instagram feed, med link rett til profilen.

Det er blant annet utviklet en egen artikkelmal, en mal for presentasjon av ansatte, og en mal for å kunne vise en enkelt bolig.

Boa Eiendom Forside
Forside med dynamiske boligannonser, artikler og instagram feed.
Selg med oss Boa Eiendom
Artikkelmal med kontaktskjema.
Kontakt oss Boa Eiendom
Presentasjon av kontor og ansatte med tilpassede kontaktskjema.
Boa detalj annonse
Presentasjon av bolig.

Flere arbeid