Ably - Sykehusrevolusjonen starter på Sunnmøre

Over hele verden står helsesektoren ovenfor utfordringer som er så krevende, at de ikke bare kan løses av mer penger eller flere hender alene.

Gjennom sitt nære samarbeid med norske og canadiske sykehus utvikler Ably fra Ålesund, en helt ny, revolusjonerende sykehusseng.

Konseptet løser noen grunnleggende problemer med pasienthåndtering, overvåkning og mobilisering - et fascinerende eksempel på hvordan å endre en detalj, får store konsekvenser for hele verdikjeden. Ably sin forskning og utvikling bygger videre på møbelindustrien på Sunnmøre, og vil ligge i forkant med å ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens innen helseteknologi.

Sammen med designbyrået Heydays og Ably, har vi utviklet merkevarestrategi og navn. Maskinen følger selskapet tett, med rådgiving og innholdsproduksjon.2135434634da959666eae3f48d75baa952796c2e 3778x2470
350bb75023a5d65454a32b9ee1bdf270485b4674 1593x972

Regi og foto: Preben Winther Hansen

Manus: Jon Frogner

Produsent: Ketil Winter Løkke

Flere arbeid